ให้บริการแบบมืออาชีพมากว่า 10 ปี ในรูปแบบบริษัท มั่นคง มั่นใจได้ ไม่ทิ้งงาน

  Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb

วิธีการชำระเงิน (Payment)

     ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั่วประเทศ ณ สาขาใกล้บ้านท่าน
 
 
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ไทยพาณิชย์ เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1 426-017677-6 ออมทรัพย์
ทหารไทย เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1 200-2-24184-8 ออมทรัพย์
ขั้นตอนการชำระค่าเงิน

1. เมื่อท่านชำระค่าบริการแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทาง ดังนี้

1.1 ส่งโทรสาร (Fax) แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน พร้อมระบุ ชื่อสมาชิก (Username) มาที่ 0-2102-2980

1.2 Scan ใบนำฝาก (Pay-In) แนบใส่อีเมล์ พร้อมระบุ ชื่อสมาชิก (Username) ส่งมาที่ info@makereadyweb.com

1.3 กรอกแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ www.makereadyweb.com

1.4 สำหรับท่านที่ชำระค่าบริการผ่าน Internet Banking ของธนาคารต่างๆ สามารถจับหน้าจอ (Capture Screen) หน้าที่แสดงถึงการโอนเงินสำเร็จ ส่งมาได้เช่นเดียวกับข้อ 1.1 หรือ 1.2

2. ทางบริษัทฯ จะตรวจสอบการชำระเงินของท่านภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ยอดชำระก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 2% โดยระบุเป็นค่าโฆษณา
 
ข้อมูลผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105558046111
ที่อยู่บริษัท เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
 
* กรุณาส่งหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ตามรายละเอียดข้อ 1.1 หรือ 1.2 และส่งเอกสารตัวจริง มาตามที่อยู่ข้างต้น *
 
** ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ หลังจากได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายถูกต้องแล้วเท่านั้น **
บริษัท บาร์เทอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ : เลขที่ 402/28 หมู่บ้านฮาบิเทีย ปัญญาอินทรา ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
contact us : info@makereadyweb.com
Hot Line : 09-456-222-88
Line ID : @makereadyweb